» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم احمد رحمانی 1395/09/04 دسته بندی : اقتصاد 1

توضیحات :

سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسي و تجزيه و تحليل روش موجود بهاي تمام شده آن كارخانه و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايي گرديده است.

فهرست :
چكيده    1
فصل اول: كليات    2
1-1 مقدمه    3
2-1 بيان مساله    8
3-1 انگيزه‌هاي انتخاب موضوع تحقيق    9
4-1 اهداف تحقيق     10
5-1 اهميت موضوع تحقيق    10
6-1 سوالات اصلي تحقيق    11
7-1 فرضيه‌هاي تحقيق    11
8-1 نوآوري تحقيق    11
9-1 تعاريف عملياتي    12

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق    14
قسمت اول: مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده و انواع سيستم‌هاي حسابداري    15
1-2 حسابداري بهاي تمام شده    15
2-2 اهميت بهاي تمام شده و اقلام تشكيل دهنده آن    15
3-2 نقش اطلاعات حسابداري در تصميم‌گيري    16
4-2 بخششهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده    17
5-2 عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده    18
6-2 ماهيت حسابداري بهاي تمام شده    20
7-2 عناصر تشكيل دهنده بهاي تمام شده    22
8-2 سيستمهاي هزينه‌يابي    23
9-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي    23
10-2 سيستمهاي هزينه‌يابي سفارش كار    27
11-2 سيستمهاي هزينه‌يابي مرحله‌اي    28
12-2 هزينه‌يابي محصولات مشترك و فرعي    33
13-2 هزينه‌يابي بر مبناي هدف    49
قسمت دوم: هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC و انواع سيستم‌هاي هزينه يابي برمبناي فعاليت55   
14-2 مقدمه    55
15-2 نقش و اهميت هزينه سربار در توليد    57
16-2 حسابداري مديريت    57
17-2 رويكردهاي حسابداري مديريت    58
18-2 هدفهاي حسابداري مديريت    58
19-2 تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي    60
20-2 روابط بين حسابداري مالي، سيستم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت    61
21-2 طبقه‌بندي هزينه‌ها    62
22-2 هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)    63
23-2 كاربرد استفاده از سيستم ABC    78
24-2 مناسب‌ترين زمان كاربرد سيستم ABC    81
25-2 سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مقايسه با سيستم سنتي    82
26-2 مديريت بر مبناي فعاليت    83
27-2 نسل‌هاي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت     89
28-2 هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت بر مبناي زمان    94
29-2 قيمت‌گذاري برمبناي فعاليت   
30-2 بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت   
قسمت سوم: ويژگي‌هاي صنايع آلومينيوم و كاربرد هزينه‌يابي برمبناي فعاليت     97
29-2 مشخصات قلمرو تحقيق    97
30-2 شماي ارتباطي سيستم بهاي تمام شده با ساير سيستمهاي اطلاعاتي    103
31-2 فرآيند توليد در شركت    104
32-2 مراحل توليد    105
33-2 پروسه توليد    106
34-2 روش محاسبه بهاي تمام شده    109
35-2 بهاي تمام شده محصولات در سال 1383    115   
36-2 طراحي و پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت    117
37-2 مقايسه پياده‌سازي و نصب    118
38-2 تعيين فعاليتها    121
39-2 تعيين محركهاي فعاليت    121
40-2 تخصيص هزينه‌ها    123
41-2 مقايسه هزينه سربار محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC    124
42-2 مقايسه بهاي تمام شده محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC    124
قسمت چهارم: تحقيقات انجام شده    125
43-2 پيشينه تحقيق     125

فصل سوم: متدولوژي تحقيق    133
1-3 مقدمه    134
2-3 روش تحقيق    134
3-3 ابزار تحقيق    135
4-3 فرضيه‌هاي تحقيق    135
5-3 قلمرو تحقيق    135
6-3 داده‌هاي تحقيق    136
7-3 متغيرهاي تحقيق    137
8-3 روش جمع‌آوري داده‌ها    136
9-3 روش تحليل داده‌ها    136


فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق    138
1-4 مقدمه    139
2-4 آزمون فرضيه‌ها    139
3-4 فرضيه اصلي اول    139
4-4 فرضيه اصلي دوم    142

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات    145
1-5 نتيجه‌گيري و پيشنهادات    146
2-5 نتيجه‌گيري كلي    146
3-5 پيشنهادات حاصل از تحقيق    147
4-5 ساير پيشنهادات    148
5-5 پيشنهاد براي تحقيقات آينده    148
6-5 محدوديتهاي تحقيق    147

پيوست    149
منابع و مأخذ    150
چكيدة انگليسي    153


خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...
جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها احمد رحمانی 1395/08/16 دسته بندی : اقتصاد 1

گر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد.


خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...